skersinis

skersinis
1 skersìnis sm. (2) K, sker̃sinis (1); N, Kos154, M, BzF169, LL402 1. kas pritaisyta, pritvirtinta, dedama skersai: Į duris įdėk skersìnį: vienos lentos neturia tvermės, susimeta Skr. Įdėk skersìnį ir suverk duris – vištos neis į skūnę Trg. Ir [kalavijo] skersiniai, ir buoželė dažniausiai buvo puošiami sidabru MLTEII22. Kojas jis užsidėjo ant stalo skersinio . Sakau, kad vištos neina tūpt – skersìnio nulėkta Sdk.LKAI95(Skp, Št) skersaplautis.arklo ienų jungiamasis pagaliukas: Skersinis pri ranktūrio Kos152. Skersinė̃lis jungia ienas Dbk. Sėdėjau ant plūgo skersinio, atsukęs arkliams nugarą J.Balt., Snt staklių šlaunis jungiantis pagalys: Tėvai, kreivą [staklių] skersìnį padarei Kt. Skersìniai laiko stovyčias Mšg. Plonas mūsų skersìnis Dglš. Apatinis skersìnis LKAI130(Šl, Rz, Mžš, Ant, Rm, Ssk, Dbg, Upn, Plut). Viršutinis skersìnis LKAI130(Žml, Šl, Rz, Vžns, Kur, Dbg, Upn, Plut).LKAI132(Kv, Grd, Rs, Žm, Str) pagalys, per kurį riečiamas audeklas; slinkis.kopėčių pakopa: Baisu ir lipt – skersìniai supuvę . Drobynų skersiniùkai jau papuvę buvo Kdl.LKAI103(Žml, Kpr, Pnm, Ds, Dgl, , Lel, Slk, Kur, Vn, Št, Ar, Žl, Upn, Vp, Gg, Žž, Alvt, Btr, Mrk, Lp, Kpč), Krn rogių pavažų sujungimas, gaktinis: Jau lūžo skersìnis – reiks taisyt roges Gdl. Arklys kulnais skersìnį pasiekė, tai kad pradėjo lėkt! Dbk.LKAI103(Lk, Krtn, Kair, Krtv, Sdb, Tt, Grd, Rs, Erž, Ar, Ssk, Dkš, Lbv, Mrk) rogių balžienas., LKAI126(Škn, Všk, Svn, Žl, Rz, Str, Km, Tj, Rgv, Lkv, Kv, Pj, Vn, Vdk, Br, KzR, Mšk), Pln ratelio dalis, į kurią įstatomi ritės stulpeliai.LKAI125(Svn, Šd, Šll, Lkv, Dbk, Slk, Dsm, Šlčn) ratelio pakojų lentelė.LL224, Jnšk skerssijė: Baigia statyt namą, jau skersìniai sudėti Kair. Dar kiek, ir būčiau pasikabinęs po skersiniu (pasikoręs) P.Cvir., LKAI109(Žg, Kv), Ul akėčių balžienas, į kurį ppr. kalami akėtvirbaliai: Akėčiom sker̃sinius dirbu Pg. Vienas akėčių skersìnis supuvęs, kuolai byra Dgl.Skr, LKAI141(Vg, Šauk, Rd, Šd, , Ps, Ob) girnų pumpurė: Skersinis nulūžo, reikia naują padaryti Šlv.K, LKAI138(Rd, Tt, Vl) girnų lentelė, į kurią įstatomas milinio viršutinis galas; klapatė.LKAI139(On, Kpr, Alz, Dbk, Gdž, Rgv, Srv, Vdš, Ukm, KzR) įtaisas girnų viršutiniam akmeniui kilnoti, sukutis. 2. 1 sport. gimnastikos prietaisas – apvali plieninė kartis, horizontaliai įtaisyta ant stovų. 3. skersadryžis sijonas ar užvalkalas: Bobutės skersìnis toks puikus, toks aiškus, kad iš tolo kaip veizėte veiza Vkš. Viską in šalį padėjus, imsim aust skersiniùs Ndz. Sijonus, pasiūtus iš audeklo, austo skersais dryžiais, o sijone einančiais išilgai, žemaitės vadina skersinukais . 4. žr. skersinė 3: Lig pusryčių užariau visą skersìnį Žmt. Eikit, vyrai, šiandien į skersinius pievos pjauti Žgč. Vasaroją sėjant, skersiniùkų neažusėja Ds. Rėžiai ilgi par visą lauką, o skersiniùkai ketvirtainiški Rs. Tai nedaug šiemet iš to skersinė̃lio šieno parvežėt Pg. Ė skersìnį pasė[ja]i? OG83. Triobelninkai, kurie turėjo po skersinėlį, daugiausia po desetiną žemės, užsigeidė daugiaus žemės TS1902,1b. Gale pievos skersinėly pastatysiu daržinėlę LTR(Smn). 5. žr. skersmė 4: Kap kur skersìniai, tai tenai vis būna gera žemė Grv. 6. , NdŽ žr. skersinė 6. 7. NdŽ, Š skersmuo: Žemės skersinis turi 12 tūkst. varstų ilgumo J.Jabl. 8. kas būna skersas: ^ Kur eini, išilgini? – Kas tau darbo, skersini (žmogus ir slenkstis) Jrg. Gulia skersìnis, eina pro šalį išilginis (slenkstis ir žmogus) Lk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • skersinis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Klasikinis sportinės gimnastikos prietaisas – apvali, 28 mm skersmens, 2,4 m ilgio plieninė kartis, tvirtinama horizontaliai ant 2 stovų iki 2,5 m aukštyje. Skersinis pirmą kartą panaudotas… …   Sporto terminų žodynas

  • skersinis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Transversalis ryšiai: platesnis terminas – kūno dalių padėties ir plokštumų terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skersinis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Transversus ryšiai: platesnis terminas – kūno dalių padėties ir plokštumų terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skersinis — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. transversalis ryšiai: platesnis terminas – nebuvimas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skersinis — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. transversalis ryšiai: platesnis terminas – nebuvimas …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • skersinis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Medinė viršutinė vartų dalis, jungianti abu vartų virpstus. Skersinio storis nustatytas sporto šakos taisyklių, pvz., futbolo ir rankinio – 120 mm, ledo ritulio – 50 mm, vandensvydžio – 50×50… …   Sporto terminų žodynas

  • skersinis — 2 skersìnis, ė adj. (2) DŽ; SD1143, N, L 1. skersai susidaręs, nusidriekęs; einantis pločiu: Skersinė kopa GTŽ. Banga skersinė EncII1095. Skersìnė drūtoji žarna BŽ304. Kaktą jam kirto gili skersinė raukšlė, akis supo daugybė raukšlelių J.Balt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersinis šonkaulio sąnarys — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Articulatio costotransversaria ryšiai: platesnis terminas – stuburiniai šonkaulių sąnariai siauresnis terminas – juosmeninis šonkaulio raištis siauresnis terminas – sąnarinė …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skersinis šonkaulio raištis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Ligamentum costotransversarium ryšiai: platesnis terminas – skersinis šonkaulio sąnarys …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skersinis antis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Sinus transversus ryšiai: platesnis terminas – kietojo smegenų dangalo ančiai sinonimas – skersinis sinusas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”